TRAININGEN

Trainingsprogramma ‘Hart voor jezelf’

een vrouwentraining; her-inneren van jouw essentie
Mij werd in de loop der jaren steeds duidelijker, dat we allemaal met de zelfde thema’s kampen en dat we daarin eigenlijk één collectief vormen, ook al bevinden we ons in een andere ontwikkelingsfase. Ook al heeft elk mens zijn/haar eigen worstelingen, in essentie zijn we gelijk. Zijn we allemaal mens met veel mogelijkheden en talenten. Waar het om gaat is dat we in het leven zijn bedeeld met de mogelijkheid tot kiezen en keuzes hebben consequenties, dit is simpel: kiezen we voor schoonheid of voor destructie, voor ons helend vermogen of voor verdringing , voor ontwikkelen of inwikkelen, voor vrije uiting of onderdrukking, voor voeden of uitputten?

Wie zich van deze keuzes bewust is wordt ertoe geroepen ze toe te passen in wijsheid , in overeenstemming met de evolutie van de ziel. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze geliefde en alle kinderen wensen we immers een wereld vol vrede en liefde. Wij zijn de voorouders van de toekomstige generatie, een verantwoordelijke taak. Door bewust kiezend te leven zijn we voor hen een levend voorbeeld.

In de training leer je luisteren naar jezelf, je naar binnen te richten.

Dat kan op veel manieren, die allemaal gebaseerd zijn op mijn eigen persoonlijke beleving en ervaring. Het kan bijvoorbeeld door schilderen, schrijven of dansen, soms gewoon door stil te zijn en je gewaar te worden van je omgeving, en de natuur. Door zang en klank kan er in ieder mens een taal naar boven komen die alleen een moeder verstaat die haar kind wiegt. Afstemmen op de scheppende bron noem ik dit. Een pen oppakken en gewoon gaan schrijven puur vanuit de bron en afstemming in het moment. Door deze innerlijke impuls te volgen kom je werkelijk in contact met je eigen essentie en ontstaat er een communicatie die je vooraf niet zou kunnen bedenken. Het vergroot onze aandacht voor het ‘nu’, het enige dat er werkelijk is. Dus ligt alles open en is kiezen voor vernieuwing altijd mogelijk.

Workshop 'Het Vrouwen Medicijnwiel'

Één keer per maand organiseert IYANNA een verdiepingsworkshop. 13 keer komen vrouwen bijeen om hun eigen medicijnwiel van de 13 manen te maken. Rond volle maan werken we met het thema van de maan maand. Het eerste uur bestaat uit: uitleg maan maand, afstemming en meditatie. Het tweede uur: het creëren/uiten van jouw authentieke maan maand. Zo her-inner jij jouw ware authentieke vrouw-zijn en geef je daar uiting aan.

Het vrouwen medicijnwiel is een krachtige tool en kun je inzetten als ondersteuning bij meditatie op vraagstukken. Ook bekrachtigt het je eigen scheppende vermogen in je leven.

Voor de exacte data kijk op www.iyanna.nl.

Kosten zijn: €34.50 excl. BTW per keer
incl materiaal en koffie/thee (we werken met pastel potloden op papier, extra matrialen zoals glitters, blad goud, veren) alle manen worden gelamineerd.

Lokatie: Praktijk IYANNA
Adres: Dr Nolensstraat 58 Tilburg

Het medicijnwiel van de 13 oermoeders

De gaven, talenten en mogelijkheden van het vrouwelijke principe.
In 2015 heb ik zelf het vrouwelijke medicijnwiel her-innert. Het is mede door mijn persoonlijk transformatie proces ontstaan. Ik ben hier intussen mee gaan werken en heb dit geïntegreerd in de training.

Wat brengt het je:

Je leert luisteren naar het vrouwelijke ontvangende, dit is leidend in de training. Het maakt niet uit of je een man of vrouw bent omdat alles uit vrouwen voortkomt en het overal in aanwezig is, ook in de man.
Het leert je zien, kijken voelen en werken met de waarheid, jouw waarheid. Het zet je in je eigen kracht. De afstemming op dit principe is essentieel. Je leren afstemmen op je eigen scheppende bron.

Vrouwen Meditatie Tilburg

Vrouwen meditatie helpt je terug bij je vrouwelijke kern te komen, waar je onvoorwaardelijke liefde vrij stroomt. We richten ons specifiek op de scheppende kracht van jou als vrouw en de communicatie met je eigen lichaam.Begin de week goed en blijf heel de week dicht bij jezelf.

Voor meer info; www.iyanna.nl

Tui-NA TCG
Dr. Nolensstraat 58
5046 HR Tilburg

Bu Ming

‘Bu Ming’ betekent letterlijk ‘het voeden van je bestemming’. Soms weten mensen niet meer wat ze werkelijk willen. Ze zijn vaak hun diepere drijfveren vergeten of kwijtgeraakt en handelen ze uiteindelijk alleen nog maar vanuit een overleven of een behoefte om bevestigd te worden door de buitenwereld. Ze leven niet meer vanuit wie ze werkelijk zijn. Ook laat men zich beperken en hinderen door gestolde opvattingen over zichzelf en hun omgeving. ‘Bu Ming’ kan een hulpmiddel zijn om je kernkwaliteiten en diepere drijfveren weer terug te vinden en te herinneren, om zo opnieuw te wortelen in je ‘zijn’. Je maakt je los van de vaak onnodige remmende ballast van normen en waarden en verwachtigen uit je sociale omgeving en doorbreekt oude patronen.Zo creëer je nieuwe omstandigheden in een vernieuwde staat van ‘zijn’.

Je wordt minder afhankelijk van de buitenwereld, waardoor je steviger in het leven komt te staan. Je zelfvertrouwen en innerlijke motivatie nemen toe. Daarbij ga je in de buitenwereld anders resoneren waardoor je andere situaties creëert. Mensen gaan je anders ervaren en/of ze reageren anders op je. Dit gebeurt uiterst subtiel en als vanzelf, omdat het bij je bestemming hoort en authentiek is. ‘Bu Ming’ gaat uit van het principe van ‘Wu Wei’: niet ingrijpend handelen, waarbij de natuur, inclusief onszelf en onze sociale structuren, wordt gezien als een zelf organiserend chaotisch systeem.

Haal het mooiste in jezelf naar boven zo draag je bij aan een kleur-rijkere wereld.
Voor inschrijven cursus 2020 ga naar www.iyanna.nl